aanvullend betekenis & definitie

aanvullend - bn., strekkende tot aanvulling: een aanvullende overeenkomst; recht, regelend recht, rechtsregel die geldt voor zover er niets anders bedongen is (tegenover dwingend recht); aanvullende begroting, begroting waarbij posten van de jaarlijkse begroting worden verhoogd of nieuwe toegevoegd; examen, examen dat een bevoegdheid verleent die onder het voorafgaand examen niet was begrepen; — werk, extra werkzaamheden ter bestrijding van de werkeloosheid,