aanvullend betekenis & definitie

Het begrip aanvullend heeft 4 verschillende betekenissen:

1) geheel van rechtsregels die gelden voor zover niets anders door de belanghebbende partijen bedongen is; regelend recht
2) de regels in de Algemene wet bestuursrecht die in werking treden als er in de lagere wetgeving op dat gebied niets is geregeld
3) tot aanvulling dienend
4) ziektekostenverzekering die men in Nederland vrijwillig in aanvulling op de verplichte basisverzekering kan afsluiten voor extra risico's die in de basisverzekering niet vergoed worden

Gepubliceerd op 30-05-2017