Wat is de betekenis van aanschouwing?

2019
2023-02-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aanschouwing

aanschouwing - Zelfstandignaamwoord 1. het aandachtig waarnemen van iets Op het eerste gezicht zou je hiervan zeggen dat ik dat uit eigen aanschouwing weet. Woordherkomst Naamwoord van handeling van aanschouwen met het achtervoegsel -ing.

Lees verder
2002
2023-02-07
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

aanschouwing

Aanschouwing betekent: 1) (alg.): dat wat gezien wordt; 2) (beeldend): naar de aanschouwing: benaming die gebruikt wordt voor het nauwkeurig bekijken van de visuele werkelijkheid; bijv. een stilleven of een landschap; men onderscheidt aanschouwing nabij en aanschouwing veraf; zie ook voorstelling (2), waarneming.

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

aanschouwing

aanschou'wing, v. (-en), 1. de daad van aanschouwen; in een bijzondere opvatting in de mystiek, ter uitdrukking van een onmiddellijke gemeenschap met God, die de begrippen van het denken te boven gaat; schouwen; 2. voorstelling door aanschouwen (in de geest) verkregen.

1955
2023-02-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

AANSCHOUWING

heeft in de christelijke taal als term een heel eigen betekenis. Vooreerst wordt deze term soms (in het katholieke spraakgebruik betrekkelijk zeldzaam) gebezigd als gelijkluidend met contemplatie in de mystiek. Deze aanschouwing blijft in de sfeer van het geloof; vandaar dat men aan deze Godskennis en Godservaring, hoewel zij zich ongetwijfeld bove...

Lees verder
1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Aanschouwing

v. (-en), 1. de daad van aanschouwen ; 2. voorstelling door aanschouwen (in de geest) verkregen.

Lees verder
1937
2023-02-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

aanschouwing

v. -en (het aanschouwen; voorstelling, zielebeeld).

Lees verder
1936
2023-02-07
Drs. P. Wijkema

Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Aanschouwing

Het middeleeuwse geleerdenonderwijs, d.w.z. het inprenten van wat door gezaghebbende schrijvers inzake wereldse en bovenwereldse zaken was geschreven, bevatte bij alle verbaliteit en abstracte muggenzifterij toch reeds een weinig aanschouwelijkheid, waar het den student in staat stelde zelfstandig te onderzoeken, of de nieuwe godsdienstige stelling...

Lees verder
1930
2023-02-07
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

aanschouwing

(a:n'schouwing) v. (-en) 1. Eig. het aanschouwen : de van een landschap. 2. Metn. indruk bij het aanschouwen opgenomen : in de ziel bewaarde -en. Syn. gewaarwording, voorstelling, waarneming.

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Aanschouwing

zie Waarneming.

1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

aanschouwing

Aanschouwing - v. (-en), de daad van aanschouwen.

1870
2023-02-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aanschouwing

Aanschouwing is het vestigen van het oog op eenig voorwerp, zoodat men hiervan eene bepaalde voorstelling verkrijgt. De wijsbegeerte noemt deze voorstelling zelve, ook dan wanneer wij ze door middel van andere zintuigen verkregen hebben, mét dien naam. Eene aanschouwing of eene voorstelling, door de zintuigen verworven, is doorgaans duidelijk en he...

Lees verder