Wat is de betekenis van aanschouwing?

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanschouwing

aanschouwing - Zelfstandignaamwoord 1. het aandachtig waarnemen van iets Op het eerste gezicht zou je hiervan zeggen dat ik dat uit eigen aanschouwing weet. Woordherkomst Naamwoord van handeling van aanschouwen met het achtervoegsel -ing.

2024-05-22
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

aanschouwing

Aanschouwing betekent: 1) (alg.): dat wat gezien wordt; 2) (beeldend): naar de aanschouwing: benaming die gebruikt wordt voor het nauwkeurig bekijken van de visuele werkelijkheid; bijv. een stilleven of een landschap; men onderscheidt aanschouwing nabij en aanschouwing veraf; zie ook voorstelling (2), waarneming.

2024-05-22
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

AANSCHOUWING

heeft in de christelijke taal als term een heel eigen betekenis. Vooreerst wordt deze term soms (in het katholieke spraakgebruik betrekkelijk zeldzaam) gebezigd als gelijkluidend met contemplatie in de mystiek. Deze aanschouwing blijft in de sfeer van het geloof; vandaar dat men aan deze Godskennis en Godservaring, hoewel zij zich ongetwijfeld bove...

2024-05-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanschouwing

v. (-en), 1. de daad van aanschouwen ; 2. voorstelling door aanschouwen (in de geest) verkregen.

2024-05-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aanschouwing

v. -en (het aanschouwen; voorstelling, zielebeeld).

2024-05-22
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Aanschouwing

Het middeleeuwse geleerdenonderwijs, d.w.z. het inprenten van wat door gezaghebbende schrijvers inzake wereldse en bovenwereldse zaken was geschreven, bevatte bij alle verbaliteit en abstracte muggenzifterij toch reeds een weinig aanschouwelijkheid, waar het den student in staat stelde zelfstandig te onderzoeken, of de nieuwe godsdienstige stelling...

2024-05-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanschouwing

(a:n'schouwing) v. (-en) 1. Eig. het aanschouwen : de van een landschap. 2. Metn. indruk bij het aanschouwen opgenomen : in de ziel bewaarde -en. Syn. gewaarwording, voorstelling, waarneming.

2024-05-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aanschouwing

aanschou'wing, v. (-en), 1. de daad van aanschouwen; in een bijzondere opvatting in de mystiek, ter uitdrukking van een onmiddellijke gemeenschap met God, die de begrippen van het denken te boven gaat; schouwen; 2. voorstelling door aanschouwen (in de geest) verkregen.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-22
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Aanschouwing

zie Waarneming.