Wat is de betekenis van aannemen?

2019
2022-07-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aannemen

aannemen - Werkwoord 1. overnemen 2. (ov) geloven Hij nam dat zonder meer aan. 3. (ov) goedkeuren Het voorstel is gisteren aangenomen door de raad. 4. adopteren Het kinderloze gezin had 2 kinderen aangenome...

Lees verder
2018
2022-07-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aannemen

aannemen - onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-ne-men 1. oppakken en luisteren ♢ wie neemt de telefoon aan? 2. ergens naar luisteren om het door te geven ♢ wij zullen de boodschap wel aannemen...

Lees verder
1998
2022-07-02
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

aannemen

Van een invite: erop ingaan door de manche of het slem waarvoor geïnviteerd is, te bieden. Zie ook: afwijzen

Lees verder
1973
2022-07-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

aannemen

aan'nemen (nam aan, heeft aangenomen), 1. iets dat aangereikt wordt uit handen van een ander overnemen: een boodschap —; de telefoon —, als er opgebeld wordt de hoorn opnemen en luisteren (en de boodschap overbrengen). 2. het aangebodene of gegevene graag ontvangen, niet weigeren, niet afslaan, er genoegen mee nemen, ter harte nemen: geld, een aanb...

Lees verder
1952
2022-07-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Aannemen

v., oannimme; (adopteren) nei jin nimme, oannimme, oanhelje; (aanpakken), oankrije; een voorstel — tabite; dat wil ik wel —, dat wol my wol oan; dat is aangenomen! dat hâldt! dat is hâlden!, top!

1950
2022-07-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Aannemen

(nam aan, heeft aangenomen), 1. iets dat aangereikt wordt uit handen van een ander overnemen : een boek aannemen ; vlees aannemen (dat de slager thuis brengt); — een boodschap aannemen, overnemen ;aannemen! toeroep tot (en antwoord van) de bediende in een koffiehuis, wanneer men wenst te bestellen, af te r...

Lees verder
1937
2022-07-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

aannemen

nam —, h. -genomen (1 iets overnemen uit de handen van een ander; 2 gaarne ontvangen; 3 met meerderheid van stemmen goedkeuren; 4 erkennen als; beschouwen als het beste; 5 geloven; 6 zich verbinden enig werk tegen een bepaalde som en bepaalde voorwaarden te volbrengen; 7 in een vereniging inz. in een [Protestants] kerkgenootschap opnemen; 8 a...

Lees verder
1926
2022-07-02
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Aannemen

I. Aannemen komt allereerst voor in de beteekenis van iets aandoen, ergens mede bekleed worden. Paulus spreekt van het aannemen van eene wapenrusting (Ef. 6 : 13), het aannemen van het schild des geloofs (Ef. 6 : 16). Zoo staat er, dat de Zone Gods onze menschelijke natuur(heeft aangenomen (Fil. 2:7). II. Aannemen komt in de tweede plaats dikwerf v...

Lees verder
1910
2022-07-02
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Aannemen

Aannemen - zie accepteeren.

1900
2022-07-02
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

aannemen

Procedure waarbij partijen overeenkomen bepaalde, vooraf vastgestelde werkzaamheden of leveringen te verrichten tegen eveneens vooraf voorgestelde voorwaarden en prijs. Sedert XIV.

1898
2022-07-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

aannemen

Aannemen - (nam aan, heeft aangenomen), iets, dat aangereikt wordt uit handen van een ander overnemen; - aannemen! toeroep tot en antwoord van den bediende in een koffiehuis, wanneer men iets wenscht te bestellen; (bij het hooren van scherpe, hatelijke woorden door een derde gebezigd), dien kunt ge in den zak steken; overnemen: eene bood...

Lees verder
1898
2022-07-02
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aannemen

zie Aanvaarden.