Wat is de betekenis van Aangelegenheid—belang—zaak?

1898
2021-10-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aangelegenheid—belang—zaak

Wanneer zaak als synoniem hiermede voorkomt heeft het meestal een bepalend woord bij zich: dat zijn mijne, dit uwe zaken. De zaken, die van gewicht voor iemand zijn, wier goede voortgang of uitslag hem ter harte gaat en die door hem zelf moeten behartigd worden, zijn aangelegenheden. Belang is datgene wat van groot gewicht of hooge waarde voor iema...

Lees verder