Wat is de betekenis van ZAAK?

2019
2020-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zaak

zaak - Zelfstandignaamwoord 1. een term waarmee een ding of een voorstelling van de geest aangeduid wordt die geen persoon is Dit is een vervelende zaak. 2. iets dat men te behartigen heeft, een aangelegenheid, affaire Wij behartigen uw zaak altijd....

Lees verder
2018
2020-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zaak

zaak - zelfstandig naamwoord 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen ♢ Arie heeft een eigen zaak 1. zaken doen [het sluiten van overeenkomsten] 2. geduld is e...

Lees verder
2017
2020-12-05
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Zaak

Een zaak is een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object

2000
2020-12-05
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Zaak

Het voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijke object.

1992
2020-12-05
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

zaak

Voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Dit valt uiteen in roerende en onroerende zaken.

1973
2020-12-05
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

zaak

v./m. (zaken), 1. ding, voorwerp: hij pakte zijn zaken bijeen, spullen; (ook fig.): geduld is zulk een schone —; zaken, rechten (e); 2. aangelegenheid: dat is een van gewicht; aangelegenheid van belang; een — afhandelen; orde op zaken stellen; bemoei je met je eigen zaken, steek je neus niet in wat wij bespreken of doen; dat is niet ie...

Lees verder
1949
2020-12-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Zaak

(1), alles wat voorwerp van recht kan zijn; (2) onderneming, waarin een bedrijf wordt uitgeoefend.

Lees verder
1933
2020-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zaak

= handelsonderneming, bedrijf. Voor het recht, zie ➝ Handelsnaam; Handelsregister. Zie ook ➝ Goed.

Lees verder
1916
2020-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zaak

Zaak - Zaken in rechtskundigen zin zijn alle goederen en rechten, die een bestanddeel van het vermogen kunnen uitmaken (art. 656 B. W. zegt minder juist: welke het voorwerp van eigendom kunnen zijn). Al hetgeen door natrekking tot een zaak behoort, daaronder begrepen de vruchten (zoowel natuurlijke als vr. van nijverheid), zoolang ze tak- of wortel...

Lees verder
1910
2020-12-05
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Zaak

Zaak - (boekh.) een geheel van bezittingen en schulden, dat met zeker doel in het leven geroepen is. Zie J. Hagers, Koopmansboekhouden. deel I.

1898
2020-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZAAK

ZAAK, v. (...zaken), gerechtszaak, proces, rechtsgeding : iemands zaak verdedigen; eene rechtvaardige zaak voorstaan; de zaak komt morgen voor; de zaak is voor den rechter gebracht; men kan, mag geen rechter in zijn eigen zaken zijn; een advocaat zijne zaken in handen geven; — aangelegenheid, bezigheid : hij is stipt in zijne zaken, hij doet...

Lees verder
1898
2020-12-05
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Zaak

zie Aangelegenheid, zie Ding.