Wat is de betekenis van Aangehuwd—aangetrouwd?

1898
2021-11-28
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aangehuwd—aangetrouwd

Het eerste is deftiger. Beide beteekenen door huwelijk vermaagschapt; zie verder aanverwant.