Wat is de betekenis van Aanverwant — aangehuwd — verwant — bloedverwant — nabestaande?

1898
2022-01-22
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanverwant — aangehuwd — verwant — bloedverwant — nabestaande

Aanverwant was vroeger de algemeene benaming; thans beteekent het, evenals aangehuwd, iemand door huwelijk vermaagschapt, en is dus onderscheiden van bloedverwant. Bloedverwant wordt alleen van iemand gezegd, die van dezelfde familie is en dus door den band des bloeds verbonden is. Verwant en het verouderde maag duiden familiebetrekking aan, doch l...

Lees verder