Wat is de betekenis van Aandacht—oplettendheid—opmerkzaamheid?

2023-12-09
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aandacht—oplettendheid—opmerkzaamheid

Alle drie beteekenen het vestigen van de gedachte op eene bepaalde zaak. Aandacht zegt dit zonder meer. Bij oplettendheid denkt men tevens na over hetgeen men waarneemt. Hoort of ziet men iets met opmerkzaamheid, dan poogt men de verschillende kenmerken van een voorwerp of b. v. den inhoud eener rede geheel in den geest op te nemen.