Wat is de betekenis van Aäronietische zegen?

1926
2021-01-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Aäronietische zegen

Den Aäronietischen zegen lezen wij in Num. 6 : 23—26 (vgl. Lev. 9 : 23): „De Heere zegene u en behoede u; de Heere doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.” Tot het werk van den hoogepriester behoorde o.m. het opleggen van den zegen op het volk aan het eind...

Lees verder
1916
2021-01-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Aäronietische zegen

Aäronietische zegen - ook wel hoogepriesterlijke zegenbede genoemd, Num. 6 : 24-26, waarmede een feestelijke godsdienstoefening besloten wordt.