Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Year to date (YTD)

betekenis & definitie

Year to date (YTD) is een periode waarover de resultaten van een bedrijf of fonds bekend zijn. Deze periode start op het begin van het kalenderjaar en eindigt op een bepaalde datum. YTD geeft het rendement over deze periode aan en laat dus zien hoe een organisatie gepresteerd heeft.

Year to date laat dus het rendement over een bepaalde periode zien. Year to date is bedoelt om een nog niet volledig afgerond jaar wat betreft prestaties te duiden. Bij een volledig afgerond jaar zouden namelijk de prestaties over dat jaar beschreven kunnen worden.

Om inzicht te krijgen wat de prestaties zijn of wat het rendement van een organisatie is moet er niet alleen gekeken worden naar de meest recente year to date. Het is ook belangrijk om deze periode te vergelijken met voorgaande year to date’s. Hierdoor wordt duidelijk in welke verhouding de prestaties staan en welke ontwikkeling de organisatie of het fonds heeft doorgemaakt.

Prestaties ten opzichte van de concurrentie kunnen geduid wordt door naar de year to date’s van concurrerende organisaties te kijken. Hierbij moet de periode (de year to date) uiteraard wel hetzelfde zijn bij alle organisaties die in de vergelijking meegenomen worden.

Year to date wordt door veel beleggers gebruikt om de prestaties van een fonds of bedrijf in te schatten. Hierdoor krijgen ze een beeld van de recente prestaties, maar zien ze ook hoe het bedrijf of fonds in het verleden heeft gepresteerd. Deze prestaties maken het mogelijk een gefundeerde inschatting van de risico’s te maken wanneer er geïnvesteerd wordt in het bedrijf of fonds.