Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 25-05-2016

2016-05-25

Kapitaalmarkt

betekenis & definitie

De kapitaalmarkt is de plaats waar vermogenstitels, zoals aandelen, obligaties en opties, worden verhandeld. Op de kapitaalmarkt worden alleen vermogenstitels verhandeld die een looptijd hebben van minimaal twee jaar.

De kapitaalmarkt kan worden gezien als een overkoepelende term die gebruikt wordt om alle markten waar vermogenstitels en andere financiële producten worden verhandeld aan te wijzen. Over het algemeen spreekt men alleen van een kapitaalmarkt als het financiële producten betreft die langere looptijd hebben. Veel financiële producten die worden verhandeld op de kapitaalmarkt hebben een onbepaalde looptijd. De kapitaalmarkt wordt samen met de geldmarkt, hier worden met name kortlopende kredieten verhandeld, gezien als de vermogensmarkt. Vaak wanneer men spreekt over de kapitaalmarkt, heeft men het niet over een kapitaalmarkt in fysieke zin, waar beleggers samen komen om te handelen, maar in abstracte zin, waar de geldstromen als gevolg van het handelen in effecten plaats vinden.

In de praktijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen een openbare kapitaalmarkt, zoals een beurs, waar vrijelijk effecten kunnen worden verhandeld en een onderhandse kapitaalmarkt, waar alleen professionele beleggers toegang tot hebben.