Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Gepubliceerd op 11-05-2017

2017-05-11

Leer-werktraject

betekenis & definitie

Begrip uit het hbo wanneer sprake is van een combinatie van leren en werken waarbij:

- formele en informele leerwegen. Opleidingen zijn formele leerwegen, en leerwegen die een persoon aflegt voor om kwalificaties te verkrijgen via niet-erkende opleidingen en diploma’s zijn informele leerwegen;
- parallelle leerwegen: leerwegen die naast elkaar lopen en tot eenzelfde vervolgopleiding of eindniveau leiden;
- opleidingen in het secundair beroepsonderwijs (SBO) kunnen worden gevolgd via een beroepsbegeleidende leerweg en/of een beroepsopleidende leerweg;
- in het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) kunnen leerlingen, vanaf 1989, na de eerste twee jaar kiezen uit drie leerwegen: een theoretische leerweg, een beroepsgerichte leerweg en een gemengde leerweg.
- een aantoonbare, samenhangende relatie is tussen werk en onderwijs;
- een redelijke salariëring is voor het werk van de student-werknemer;
- voldaan wordt aan de kwaliteitseisen en het wettelijke eindniveau voor hbo-opleidingen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 1997).