Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

WGA-eigenrisicodragersverzekering

betekenis & definitie

Een WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering die een vergoeding uitkeert indien men als werkgever een werknemer heeft die onder de WGA regeling valt. Met een WGA-eigenrisicodragersverzekering is men verzekerd voor de kosten van de uitkering van een WGA van een werknemer.

Indien men als werknemer het eigen risico draagt voor WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dient men de kosten voor eventuele ziekte bij een werknemer te betalen. Men is als werkgever namelijk verplicht om minimaal twee jaar 70 procent van het salaris door te betalen.

Hoewel het als werkgever verplicht is om bepaalde uitkeringen te betalen indien een medewerker langdurig ziek wordt, is het niet verplicht om hier een eigen risico voor te dragen. Door het eigen risico te dragen voor een WGA, betaalt men over het algemeen als werkgever echter minder premie. Het dragen van het eigen risico voor een WGA uitkering kan binnen sommige beroepstakken, waar het risico op langdurige ziekte gering is, dus voordelig zijn.

Met een WGA-eigenrisicodragersverzekering kan men als werkgever aanspraak maken op een vergoeding om de kosten die men maakt als gevolg van een langdurig zieke werknemer te voorzien. Dit kan echter pas wanneer de betreffende medewerker langer dan 104 weken niet kan werken. De WGA-eisenrisicodragersverzekering keert dan ook voornamelijk een vergoeding uit wanneer werknemers 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt zijn, er kosten worden gemaakt voor de re-integratie van zieke werknemers of wanneer er kosten worden gemaakt voor eventuele bezwaarprocedures omtrent het verzuim.