Redactie Ensie

Bedrijfsverzekeringsbegrippen omschreven

Gepubliceerd op 07-09-2016

2016-09-07

Verzuimverzekering

betekenis & definitie

Een verzuimverzekering is een verzekering voor ondernemers en bedrijven die een vergoeding uitkeert wanneer werknemers door ziekte niet meer in staat zijn om te werken. De werkgever dient in dat geval minimaal twee jaar 70 procent van het salaris door te betalen. Deze kosten worden vergoed met een verzuimverzekering.

Wanneer men als werkgever personen in dienst heeft, kan het voorkomen dat er een keer iemand voor een langere periode ziek wordt. Als werkgever is men in dat geval verplicht om voor twee jaar 70 procent van het loon door te betalen. Hier krijgt men echter geen arbeid voor terug. Dit is natuurlijk zeer ongunstig voor een werkgever. Als compensatie voor het verlies als gevolg van langdurige ziekteverzuim van een werknemer is het daarom mogelijk om als werkgever een verzuimverzekering af te sluiten. Door deze verzuimverzekering ontvangt men als werkgever een vergoeding voor het langdurig ziekteverzuim van een werknemer.

Men kan als werkgever alleen aanspraak maken op een verzuimverzekering wanneer een werknemer voor een langere periode niet in staat is om te werken. Er worden in dat geval diverse zaken vergoed, zoals het 70 procent van het loon tot maximaal twee jaar en kosten van re-integratie van de betreffende werknemer. Daarnaast bieden sommige verzekeraars ondersteuning bij het verhalen van de schade indien deze is veroorzaakt door een andere partij.