Beschrijvend onderzoek betekenis & definitie

Onderzoek waarbij het gaat om de registratie en systematische ordening van wat zich voordoet op een bepaald gebied, en waarbij niet wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een theorie of het formuleren van een hypothese.

Gepubliceerd op 20-04-2017