Bestaande gegevens betekenis & definitie

De gegevens die al ergens zijn opgeslagen en beschikbaar zijn.

Gepubliceerd op 20-04-2017