Basisboek integrale veiligheid

Begrippenlijst uit basisboek integrale veiligheid

Gepubliceerd op 09-01-2017

Externe veiligheid

betekenis & definitie

Volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen van 2004: ‘De kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.’

In dit boek: de effectieve bescherming van personen die zich bevinden buiten het systeem van een bedrijf, tegen persoonlijk leed als gevolg van een ongewoon voorval binnen dat systeem.