Bart van Tooren

Hoofd Kwaliteitszorg Natuurmonumenten

Gepubliceerd op 09-08-2016

2016-08-09

Mossen

betekenis & definitie

Mossen vormen een aparte groep planten die in twee opzichten afwijken van normale bloemplanten: 1) voor de seksuele voortplanting zijn mossen aangewezen op sporen in plaats van zaden, en 2) mossen hebben geen vaatbundels en geen wortels. Water en voedingsstoffen worden rechtstreeks via de bladen en stengels opgenomen.

Mossen zijn al heel vroeg in de evolutie ontstaan. In Nederland komen een kleine 600 soorten mossen voor. Ze zijn te vinden in allerlei milieus.

De sporenkapsels zijn soms als opvallende gekleurde tapijten zichtbaar, bijvoorbeeld in de duinen of op de heide. Hoogvenen bestaan vaak voor een groot deel uit veenmossen. De afgestorven veenmossen breken in dit zure en natte milieu slechts af en kunnen meters dikke lagen vormen, door de mens als turf gewonnen. Zo bezien was de mens in grote delen van de aarde sterk afhankelijk van mossen.