Aschwin Schreiber

SSMG Sengatrainingen Organisatie en Strategie

Gepubliceerd op 22-05-2016

2016-05-22

Het Barrièremodel van SSMG

betekenis & definitie

Barrières zorgen voor de afzonderlijkheid en tevens samenhang van de fasen en zijn daardoor onmisbaar binnen een proces. Daarom geldt dat elk proces barrières kent, omdat er anders geen sprake van een proces is. Barrières hebben dus binnen het SSMG-model een waarde die noodzakelijk is.

Binnen de politicologie leert het barrièremodel dat onderdelen van het beleidsproces hindernissen zijn die genomen dienen te worden, voordat een overheid maatregelen neemt om het probleem op te lossen.
Een probleem moet allereerst erkend worden als een politiek probleem. Een volgende barrière is dat er binnen het politieke besluitvormingsproces veel actoren aanwezig zijn. Het erkende probleem zal dus voldoende prioriteit toegekend dienen te worden, anders komt het niet eens op de agenda te staan. Maar ook bij de uitvoering kunnen barrières opgeworpen worden door diverse belanghebbenden. Het barrièremodel legt een nadruk op politieke conflicten. Het illustreert dat er vaak negatieve associaties zijn bij barrières.

Klopt dat wel?

Het barrièremodel van SSMG gaat ervan uit dat barrières zorgen voor de afzonderlijkheid en tevens samenhang van de fasen. Barrières zijn in tegenstelling tot het politieke model, daardoor onmisbaar binnen een proces.
Sterker gesteld: elk proces heeft barrières, omdat er anders geen sprake van een proces is.
Barrières moeten wel voldoen aan minimale eisen om deze waarde te hebben.

1. Barrières hebben een waarde. Deze waarde is de mate van weerstand (TH=Threshold) van 1 tot en met 10. (H 3.2)
2. Barrières kunnen niet bestaan als zij geen waarde hebben. Waarde TH=0
3. Barrières zorgen voor de samenhang van de afzonderlijke schakels.
4. Barrières stellen de voorwaarden waaraan de afzonderlijke acties moeten voldoen.

Het SSMG-model leert dat weerstand nodig is om een proces succesvol te laten verlopen. Deze benaderingswijze geeft een ander perspectief en is de moeite waard te onderzoeken.

Bronvermelding