Wat is de betekenis van Proces?

2020
2020-11-24
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Proces

Een proces kan verwijzen naar een periode waarin iets zich ontwikkelt. Daarnaast is proces ook een ander woord voor rechtszaak. Een proces kan zich voordoen op allerlei gebieden. Natuurlijke processen gaan over ontwikkelingen die in de natuur optreden en een bedrijfsproces laat zien op wat voor manier een bedrijf gestructureerd is. Een rechtszaa...

Lees verder
2018
2020-11-24
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Proces

Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten dat input omzet in output.

2018
2020-11-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

proces

proces - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-ces 1. bijeenkomst voor onderzoek naar iemands schuld ♢ in dit proces heeft de rechter hem schuldig bevonden 1. hem een proces aandoen [hem voor de rec...

Lees verder
2011
2020-11-24
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

proces

Serie handelingen met een bepaald doel.

2007
2020-11-24
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Proces

Kan worden opgevat als een opeenvolging van activiteiten die waarde creëren voor de afnemer.

2002
2020-11-24
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

proces

Het proces is de verschillende ‘stappen’ achter elkaar bij het ontstaan van een beeld (2); zoals het verzamelen van ideeën, het maken van voorstudies en het maken van het definitieve beeld; het is altijd een ‘zoekende’ manier van werken.

1973
2020-11-24
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

proces

[→Lat.], o. (-sen), 1. rechtsgeding, m.n. een civiel geding: iemand een aandoen, iets van iemand in rechte vorderen; zonder vorm van —, zonder verhoor, zonder formaliteit; 2. werking in haar voortgang beschouwd, ontwikkelingsgang, verloop (e): een chemisch —; ook in toepassingen op geestelijk, psychisch en maatschappelijk gebied....

Lees verder
1949
2020-11-24
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Proces

(Lat. procéssus = voortgang, vordering, ontwikkelingsgang ; procédere vooruitgaan; < pro = voor, voorop, + cédere = gaan, zich bewegen). Physisch of chemisch proces is een ontwikkeling of overgang van een toestand in een anderen.

1949
2020-11-24
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Proces

of rechtsgeding is het door partijen aan de uitspraak van de rechter onderworpen rechtsgeschil; z Procesrecht.

1948
2020-11-24
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

proces

o. voortgang, wijze van gebeuren, ontwikkelingsgang, vanzelf gaande werking (bv. chemisch proces); bijzondere behandeling of bereidingswijze; handeling inz. rechtshandel, (rechts)geding, pleidooi, pleit.

1933
2020-11-24
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Proces

I. Algemeen. Een p. of geding is een rechtsstrijd, waarvan de beslissing aan de uitspraak van den rechter is onderworpen. De regels, die het p. beheerschen, vormen het procesrecht, dat wordt onderscheiden in → burgerlijk procesrecht en → strafprocesrecht. Een burgerlijk p. is een strijd over burgerlijke of private rechten, ook als de Staa...

Lees verder
1928
2020-11-24
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Proces

Een proces is een rechtsgeding, dat volgens vaste regels voor den rechter tussen twee partijen (burgerlijk proces) of tussen de overheid en den boosdoener (strafproces) gevoerd wordt. Een burgerlijk proces wordt b.v. gevoerd, om een geschil over een of andere zaak tussen twee partijen door den bevoegden rechter aan de hand van de bepalingen der wet...

Lees verder
1914
2020-11-24
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

proces

proces - o., rechtsgeding; wijze van gebeuren ; werking; handeling.

1910
2020-11-24
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Proces

Proces - Rechtsgeding.

1898
2020-11-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Proces

Proces - o. (-sen), wijze waarop iets toegaat of gedaan wordt: een chemisch proces; het proces der verbranding; — (gen.) voortgang, verloop eener ziekte : het proces moet zijn loop hebben, daaraan kan de dokter bijna niets veranderen; — (rechtst.) rechtsgeding: iem. een proces aandoen, hem in rechten aanklagen; — een proces winn...

Lees verder
1864
2020-11-24
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

proces

proces - o. (processen), rechtsgeding; (gen.) voortgang eener ziekte