visserij betekenis & definitie

Het begrip visserij heeft 8 verschillende betekenissen:

1) kustvisserij met kotters op de Noordzee, gericht op de vangst van platvis, kabeljauw en garnalen
2) visserij die zonder vergunning toegestaan is
3) commerciële visserij op grote schaal; grootschalige visserij
4) activiteit van het vissen; ook: bedrijfstak die zich bezighoudt met vissen; commerciële visserij
5) haringvisserij, in het bijzonder in de 17e en 18e eeuw
6) commerciële visserij op kleine schaal; kleinschalige visserij
7) visserij op pelagische vissoorten, zoals haring en makreel
8) walvisvisserij in de 17e en 18e eeuw

Gepubliceerd op 30-05-2017