vennootschap betekenis & definitie

Het begrip vennootschap heeft 12 verschillende betekenissen:

1) vennootschap waarbij de aandelen vrij overdraagbaar zijn, omdat er geen register van aandeelhouders (de vennoten) bijgehouden wordt; nv
2) vennootschap met een veranderlijk aantal vennoten
3) vennootschap waarbinnen alle vennoten naar buiten toe in eigen naam optreden
4) samenwerkingsvorm op basis van een overeenkomst waarbij twee of meer personen (vennoten) geld, goederen of diensten inbrengen met als doel vermogensvoordeel; overeenkomst voor een economische samenwerking; soms ook: rechtslichaam ontstaan door deze overeenkomst
5) vennootschap waarbij de aandelen van een onderneming op naam verdeeld zijn onder de vennoten; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; besloten vennootschap; bv; voorheen: pvba
6) vennootschap waarbij de aandelen van een onderneming op naam verdeeld zijn onder de vennoten; besloten vennootschap; in België: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; bvba
7) naamloze vennootschap met een commanditaire vennoot aan het hoofd
8) vennootschap die naar buiten toe onder een naam opereert
9) vennootschap die naar buiten toe onder een naam opereert
10) vennootschap met commanditaire vennoten (ook wel stille vennoten genoemd); een vennootschap, waarin de vennoten financieel participeren en slechts individueel aansprakelijk zijn tot aan het bedrag dat een vennoot in de vennootschap heeft geïnvesteerd
11) vennootschap die op papier nog bestaat, maar waar geen activiteiten meer plaatsvinden; lege vennootschap
12) vennootschap zonder activiteit en vermogen, die kan ontstaan doordat een bedrijf simpelweg stil komt te liggen, maar die soms bewust gebruikt wordt om aansprakelijkheid te ontlopen; vennootschap die alleen nog op papier bestaat, maar waar geen activiteiten meer plaatsvinden; inactieve vennootschap