Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

school

betekenis & definitie

Het begrip school heeft 22 verschillende betekenissen:

1) gemeenschap van leerlingen aan een school, soms ook met inbegrip van de leerkrachten en de directie
2) school die uitsluitend of in hoofdzaak bezocht wordt door beter gesitueerde autochtone, blanke leerlingen
3) omgeving buiten de school, waar men leert door ervaring
4) periode die iemand in zijn jeugd op school heeft doorgebracht
5) groep mensen, meestal kunstenaars of wetenschapslui, die samen dezelfde doctrine huldigen, zich beroepen op een gemeenschappelijke leermeester of op dezelfde wijze werken
6) een school die uitsluitend of in hoofdzaak bezocht wordt door beter gesitueerde autochtone, blanke leerlingen
7) de basisschool, gezien vanuit de kleuterklas
8) school met een hoge concentratie allochtone, gekleurde leerlingen
9) opleiding die iemand aan een school volgt
10) geheel van activiteiten die normaal in een school door de leerlingen worden beoefend
11) met ouderwetse opvattingen
12) instelling waar onderwijs verstrekt wordt, meestal een instelling waar aan jongeren basisonderwijs of middelbaar onderwijs wordt gegeven
13) grote groep samen zwemmende vissen of andere zeedieren van dezelfde soort
14) iets vertrouwelijks verklappen
15) gebouw waar een school gehuisvest is
16) een groep navolgers krijgen van zijn opvattingen of van zijn werk
17) groep der leerkrachten aan een school
18) bestuur van een school
19) tijd die dagelijks op school wordt doorgebracht
20) periode van het jaar waarin de scholen onderwijs geven
21) de lagere school voltooid hebben
22) school in het basisonderwijs die leerlingen opvangt en begeleidt gedurende de zogenoemde kantoortijden, te weten van ca. acht uur 's morgens tot ca. zes uur 's avonds en ze de gelegenheid biedt om naast het reguliere onderwijsprogramma deel te nemen aan allerlei andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur