Wat is de betekenis van Outsourcing?

2024-04-18
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

outsourcing

uitbesteding aan derden. uitbesteding door bedrijven en instellingen van bepaalde activiteiten aan derden. Voorbeelden: Interessant wordt wat het effect zal zijn van outsourcing op de machtsverhoudingen in het bedrijfsleven. http://www.managementconsultant.nl/tydschrift/mc200107af.html, 2001 In de kleine helft van de bedrijve...

2024-04-18
Op-en-top Nederlands

Frens Bakker, Els Ruijsendaal, Paul Uljé, Dick van Zijderveld (2022)

outsourcing

(zelfstandig naamwoord) [bedrijf] uitbesteding, uitbesteden - Omdat de uitbesteding van delen van het productieproces aan het buitenland niet alleen voordelen heeft, wordt die steeds vaker teruggedraaid.

2024-04-18
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Outsourcing

Het uitbesteden van delen van het productieproces aan bedrijven in het buitenland.

2024-04-18
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Outsourcing

Uitbesteding, inhuren van een dienstverlener voor het uitvoeren van taken die voorheen intern werden verricht. Bron: Begrippen in de logistiek.

2024-04-18
Logistieke begrippen omschreven

Redactie Ensie (2016)

Outsourcing

Outsourcing is het uitbesteden van taken die voorheen intern binnen een onderneming werden uitgevoerd. Binnen de logistiek wordt outsourcing gebruikt om de transport van goederen door een externe partij te laten uitvoeren. Onderneming kunnen binnen hun bedrijfsvoering ervoor kiezen om bepaalde taken te laten uitvoeren door externe partijen. Dit is...

2024-04-18
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Outsourcing

Het uitbesteden van werkzaamheden aan in die werkzaamheden gespecialiseerde bedrijven.

2024-04-18
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Outsourcing

Non core activity subcontracting. Industriële of commerciële organisatievorm die eind vorige eeuw sterk ontwikkeld is en erin bestaat de niet-kernactiviteiten uit te besteden. Dit is typisch het geval voor de logistiek, de onderhoudstaken en meer recent voor de nutsbehoeften. Zo ontstaat het facility management waar het volledig beheer...

2024-04-18
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

outsourcing

outsourcing - Engelse term voor uitbesteden van activiteiten of het afstoten daarvan omdat zij niet tot het kernterrein van een bedrijf behoren. Kan zowel producten als diensten betreffen.