obductie betekenis & definitie

Het begrip obductie heeft 3 verschillende betekenissen:

1) lijkschouwing die door een arts namens de familie wordt aangevraagd en waarbij medisch wordt onderzocht waarom iemand om het leven is gekomen
2) lijkschouwing, autopsie, sectie; in beperkter gebruik ook: lijkschouwing die, met toestemming van de familie, door een arts wordt aangevraagd om de medische doodsoorzaak vast te stellen en dan te onderscheiden van sectie, waarvoor toestemming van de familie niet benodigd is en die op last van de officier van justitie geschiedt als het vermoeden bestaat dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood
3) lijkschouwing die op last van de officier van justitie wordt uitgevoerd wanneer vermoed wordt dat iemand door een misdrijf, zelfmoord of medisch falen om het leven is gekomen

Gepubliceerd op 30-05-2017