Wat is de betekenis van sectie?

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

sectie

sectie - zelfstandig naamwoord uitspraak: sek-sie 1. het opensnijden van een lijk, om te zien waar het aan overleden is ♢ op de vermoorde man is sectie verricht 2. afdeling van een organisatie ...

2023-10-02
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Sectie

Een sectie is een administratieve opsplitsing van een kadastrale gemeente.

Direct toegang tot alle 20 resultaten over sectie?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Begrippenlijst Prorail

Prorail (2016)

Sectie

Definitie Een sectie is een door sectiescheidingen afgebakend gebied dat als geheel in de beveiliging beschikbaar of bezet wordt gemeld. Dus de kleinste eenheid railinfrastructuur die voor één doel tegelijk in gebruik kan zijn.

2023-10-02
Spoortermen begrippenlijst

Joos Lambrechtsen (2016)

Sectie

Beveiligingssectie: Een sectie bestaat uit een of meerdere elementen (wissels, kruisingen, spoor) en is elektrisch gescheiden van de aansluitende secties. De detectie van treinen op een beveiligingssectie kan bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van spoorstroomlopen en toonspoorstroomlopen. Vanuit proces is een zo optimaal mogelijke indeling noodza...

2023-10-02
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

sectie

Opensnijden van een lijk door de dokter om te kijken waaraan de persoon precies is doodgegaan (uitspraak: SEKS-ie). Als de dokter het lijk alleen vanbuiten onderzoekt om dit te weten te komen, dus zonder te snijden, heet het lijkschouwing oftewel autopsie. De arts die gespecialiseerd is in sectie, heet een patholoog-anatoom. Ook obductie.

2023-10-02
Het Groot Scheldwoordenboek

Marc de Coster (2007)

Sectie

Sectie -operatie; het snijden.

2023-10-02
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Sectie

In het Latijn betekent sectio snijden. Lijkopening om ziekte respectievelijk doodsoorzaak vast te stellen. zie ook: autopsie, obductie.

2023-10-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Sectie

[Lat. sectio = het snijden, het opereren, van secare = snijden; vgl. Ned. zagen] chirurgische snede; lijkopening; afdeling (van boek, van gemeente enz.); (mil.) helft van peloton.

2023-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Sectie

(sektie) lijkopening; afdeling; deel van een stadswijk; kleine troepenafdeling (vero.)

2023-10-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

sectie

1. Zijn er aanwijzingen dat iemand een niet-natuurlijke dood is gestorven, dan kan de officier van justitie de opening of ontleding van het lijk door een gerechtelijk geneeskundige gelasten. Hij kan tevens verordenen dat de begraving of crematie van het lijk wordt uitgesteld, of de verbranding geheel verbieden; 2. kleine militaire afdeling, de helf...

2023-10-02
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

sectie

(L., sectio = ontleding) snede, ontleding. Lijkopening om de oorzaak van de dood vast te stellen.

2023-10-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Sectie

lijkopening; deel waarin een vergadering of congres zich voor bepaalde werkzaamheden splitst; onderdeel van een peloton soldaten; deel van een traject of stadswijk.

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Sectie

s., seksje.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Sectie

(<Lat.), v. (-s, ...tiën), 1. (heelk.) insnijding; — (in 't bijz.) lijkopening ter vaststelling van de doodsoorzaak. 2. elk der afdelingen waarin een vergadering, een congres enz. zich voor bep. werkzaamheden splitst: de Tweede Kamer is verdeeld in 5 secties; bij het onderzoek in de sectiën. 3. (mil.) de helft van een...

2023-10-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

sectie

v. 1 fchirurgische snede; lijkopening; steensnede; 2 afdeling in een boek; stadswijk; 3 kleine troepenafdeling pl.m. 50 man sterk.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

sectie

v. secties, sectiën (Fr. [Lat. sectio]: heelk. insnijding, operatie; ontl. lijkopening om de oorzaak van de dood vast te stellen; deel v. e. spoor- of tramlijn; afdeling van e. gemeente of wijk; onderdeel v. e. vergadering; mil. helft v. e. peloton); lees sek'sie.

2023-10-02
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

sectie

v. lijkopening: chirurgische snede.

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Sectie

1) lijkopening, v. anatomische of justitieele doeleinden; 2) kleine afd. militairen; 3) afd. u/e vergadering, die v/e speciaal doel bijeenkomt. De Tweede Kamer verdeelt zich in 5 secties v/h zg. afdeelingsonderzoek v. wetsontwerpen.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sectie

In Ned. onderdeel van een compagnie militairen of van een overeenkomstig onderdeel. Sterkte ong. 35 tot 60 man.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

sectie

enz. → sektie enz.