morgen betekenis & definitie

Het begrip morgen heeft 29 verschillende betekenissen:

1) in, uit de toekomst, hetzij nabij, op kortere termijn, of, ook ruimer, in de toekomende tijd in het algemeen; in, uit de (nabije) toekomst
2) eerste gedeelte van de dag tot aan de middag, gerekend vanaf de ochtendschemering of vanaf het hernemen van de activiteiten na de nachtrust
3) de eerstvolgende dag na vandaag; de dag van morgen
4) bijeenkomst 's morgens, georganiseerd voor een optreden, evenement, activiteit of bezigheid
5) op de dag na vandaag; op de eerstvolgende dag
6) onmiddellijk; meteen; zonder verwijl
7) de hele dag; de godganse dag; altijd
8) het begin, de aanvang van de morgen
9) de morgen waarin plaatsvindt wat in de van-bepaling wordt genoemd
10) de morgen breekt bijna aan of nadert
11) telkens vanaf de morgen of vanaf alle of de meeste morgens in zekere periode; telkens vanaf de genoemde tijdsspecificatie in de morgen
12) de morgen die overeenstemt met of een deel is van de daarvoor genoemde tijd of periode
13) de volgende dag
14) morgen met veel te verrichten werkzaamheden, met een grote toeloop van belangstellenden, klanten of aanwezigen, met veel verkeer enz.
15) op zijn laatst morgen; niet later dan morgen
16) het laatste deel van de morgen
17) op, tijdens de morgen van een bepaalde dag of op de genoemde tijdsspecificatie binnen betreffende morgen
18) die morgen waarvan reeds sprake was, die bekend is
19) tot de morgen van een bepaalde dag of tot de genoemde tijdsspecificatie binnen betreffende morgen
20) iedere morgen; ook: alle of de meeste morgens in zekere periode; telkens op de genoemde tijdsspecificatie in de morgen
21) vanaf de morgen van een bepaalde dag of vanaf de genoemde tijdsspecificatie binnen de betreffende morgen
22) telkens tot de morgen of tot alle of de meeste morgens in zekere periode; telkens tot de genoemde tijdsspecificatie in de morgen
23) als afscheidsgroet waarmee men aangeeft dat men elkaar op de eerstvolgende dag zal ontmoeten
24) expressie die een vriendelijke of vaak ook een neutrale groet uitdrukt bij een ontmoeting in de morgen
25) de hele dag; de godganse dag; altijd
26) begin van een nieuwe fase of periode
27) morgen die rustig verloopt, zonder dat er veel te doen is of zonder stoornis
28) nog niet te verwachten zijn in de nabije toekomst, nog langere tijd vergen vooraleer realisatie mogelijk is
29) ter uitdrukking dat iets niet zo dringend is of geen bijzondere haast heeft