moeder betekenis & definitie

Het begrip moeder heeft 23 verschillende betekenissen:

1) onder de hoede van zijn of haar moeder; afhankelijk van zijn of haar moeder
2) iets zoals een gemeenschap of een omgeving, waartoe men behoort, waarin men thuishoort en waaraan men verknocht is
3) Maria, de moeder van Jezus, genoemd om de bijstand die ze aan de mensen verleent
4) bij delicate aangelegenheden moet men voorzichtig optreden
5) iets wat ten grondslag ligt aan iets anders; iets wat het oudste is in zijn soort; iets waaraan iets anders zijn bestaan ontleent
6) de katholieke kerk als instelling waarin de gelovigen thuis zijn
7) Maria, de moeder van Jezus, genoemd om het leed dat ze in haar leven geleden heeft
8) Rusland als land waar zijn inwoners thuis zijn en waaraan ze verknocht zijn
9) vrouw die aan het hoofd staat van een vrouwenklooster of een orde van vrouwelijke religieuzen
10) vrouw die geldt als bezielster, beschermster, beschermvrouwe, icoon van een groep of van een beweging
11) bedrijf voorgesteld in zijn relatie tot een ander bedrijf dat erdoor is opgericht en dat er afhankelijk van is; moederbedrijf
12) vrouw met kind
13) vrouwelijk dier, voorgesteld in relatie tot haar jongen
14) de natuur als de omgeving waarin wij thuis zijn en waar wij van afhangen
15) vrouwelijke ouder, genoemd in verband met haar verwantschap met haar kind of kinderen
16) studentenvereniging uit het Pajottenland
17) iets wat gekoesterd dient te worden als het mooiste, het beste, het meest geslaagde
18) in de verbinding de moeder van alle ..., gevolgd door een substantief of een substantiefgroep
19) de Aarde als de omgeving waarin wij thuis zijn en waar wij van afhangen
20) Maria, de moeder van Jezus, genoemd om haar barmhartigheid
21) Maria, de moeder van Jezus, genoemd in verband met zeven smartelijke gebeurtenissen in haar leven
22) Maria, de moeder van Jezus
23) de belangrijkste; de meest essentiƫle; diegene in zijn soort die alle andere in de schaduw stelt

Gepubliceerd op 30-05-2017