Synoniemen van moeder

2019-10-18

moeder

Het begrip moeder heeft 23 verschillende betekenissen: 1) onder de hoede van zijn of haar moeder; afhankelijk van zijn of haar moeder 2) iets zoals een gemeenschap of een omgeving, waartoe men behoort, waarin men thuishoort en waaraan men verknocht is 3) Maria, de moeder van Jezus, genoemd om de bijstand die ze aan de mensen verleent 4) bij delicate aangelegenheden moet men voorzichtig optreden 5) iets wat ten grondslag ligt aan iets anders; iets wat het oudste is in zijn soort; iets waaraan iet...

2019-10-18

Moeder

Bij autochtone Nederlanders neemt de moeder een minder speciale plaats in dan bij veel migranten uit zuidelijke landen. Daar staat de moeder (la mamma) op een veel hoger voetstuk. In zuidelijke landen wordt daarom bij een belediging juist de moeder uitgescholden, dat raakt het diepst. Dus wordt gescholden op de kut van je moeder; dat je moeder een hoer is, etc. Een fatsoenlijke, dus eervolle zuiderling kan dat met goed fatsoen niet over zijn kant laten gaan. Dat gaat soms fout. Dan denkt een Ned...

2019-10-18

Moeder

1. je-, dat kun je wel denken; daar komt niets van in; dat maak je mij niet wijs. Tussenwerpsel, vaak voorafgegaan door ‘ja zeg.Vgl. ammehoela/aan mijn hoela; je tante (op een houtvlot); je zus/zuster op een houtvlot (in d’r blote kont/met het bonenhoedje enz.). ‘Dat je me ervan afhelpt. Jullie vrouwen uit het leven zijn met die dingen toch vertrouwd?’ ‘Je moeder zal je bedoelen, smeerlap’, zei Riek kwaad. (Nou en... mijn leven op de walletjes. Door Riek verteld aan Jan A.L.M. Naaijk...

2019-10-18

Moeder

Zo moeder, zo dochter, de dochter lijkt op haar moeder. Dit spreekwoord is te vinden in Ezechiël 16:44-45, ‘Zo moeder zo dochter, luidt het spreekwoord in de mond van iedereen die je bespotten wil. Je bent echt een dochter van je moeder: ook zij verachtte haar man en haar kinderen, en je bent net als je zusters: ook zij minachtten hun man en kinderen’ (NBV). Het is een zeer algemeen voorkomende gedachte, met een parallel in zo vader, zo zoon, en dan ook niet noodzakelijk van bijbelse herkom...

2019-10-18

Moeder

Moeder - (Vlaams) benaming die (Westvlaamse) studenten geven aan hun club. Dus: Moeder Brugse, Moeder Westland enz.

2019-10-18

Moeder

Moeder v. (-s), (in kindertaal MOE, MOES en POE; plat MOER); vrouw die een kind of kinderen gebaard heeft: vader en moeder; zij is moeder van vier kinderen; moeder worden, bevallen; — hij is moeders kindje, haar lieveling; op moeders schoot zitten; hij blijft maar bij moeder thuis, bij moeders pappot; van moeders kant; — (scherts.) moeder de vrouw, de vrouw des huizes; de moeder Gods, de Maagd Maria; nu pak maar aan, ’t is je moeder niet, gezegd tot iem. die aarzelt iets aan te pakken of d...

2019-10-18

moeder

moeder - Zelfstandignaamwoord 1. (familie) een vrouwelijke ouder 2. persoon of zaak die op een moeder lijkt omdat dit het oorspronkelijk voortbrengende is bijv. moederbedrijf moeder - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van moederen ♢ Ik moeder 2. gebiedende wijs van moederen moeder! 3. (bij inversie) tweede persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van moederen

2019-10-18

moeder

moeder - zelfstandig naamwoord uitspraak: moe-der 1. vrouw die een of meer kinderen gekregen heeft ♢dag kind, is je moeder thuis? 1. moeder worden [een kind krijgen] 2. zij is niet moeders mooiste [nogal lelijk] Zelfstandig naamwoord: moe-der

 • 2019-10-18

  Moeder

  Friese naam. Zie voor het eerste lid -moed-; het tweede lid kan -here 'heer, leger' zijn (zie -her-). Als tweede lid werd dit echter alleen voor jongensnamen gebruikt, maar onder invloed van het appellatief moeder kan het een vrouwelijke naam zijn geworden. Vgl. Broer en Suster.

  2019-10-18

  moeder

  moeder - Vrouwen die, op biologische wijze of door adoptie, een kind hebben gekregen.

  2019-10-18

  Moeder

  ➝ Moeders; Ongehuwde moeder.