leeftijd betekenis & definitie

Het begrip leeftijd heeft 17 verschillende betekenissen:

1) hoeveelheid tijd die op zeker moment is verstreken in het leven van een mens, dier of organisme sinds zijn geboorte of ontstaan; hoeveelheid tijd die een levend wezen of organisme op zeker tijdstip in zijn bestaan heeft geleefd; levensduur op zeker tijdstip
2) leeftijd waarop men (zeer) oud is
3) hoeveelheid tijd die is verstreken sinds iets is vervaardigd of tot stand kwam; bestaansduur van iets op zeker tijdstip
4) groep personen met een bepaalde leeftijd; leeftijdsgroep
5) leeftijd van ongeveer 40 to 60 jaar
6) hoeveelheid tijd gedurende welke een mens, dier of levend organisme pleegt te leven; de gebruikelijke of verwachte levensduur van een levend wezen of organisme; totale levensduur
7) betrekkelijk hoge of hoge leeftijd van iemand
8) periode in het leven vanaf ongeveer 75 jaar
9) leeftijd die men om het grote aantal vergunde levensjaren als een zegen of geluk beschouwt
10) oud genoeg zijn voor wat wordt genoemd
11) betrekkelijk hoge of hoge ouderdom van iets
12) een leeftijd vanaf circa 70 jaar; een leeftijd die slechts door sterke mensen wordt bereikt
13) bepaalde levensduur die iemand op het bereiken ervan geschikt maakt voor iets; specifieke levensduur als criterium voor iets
14) een leeftijd die door het aantal levensjaren eerbiedwekkend of indrukwekkend is
15) een leeftijd waarop iemand beschikt over de nodige levenservaring en wijsheid
16) bepaald deel van het leven dat men als een eenheid beschouwt om zijn specifieke karakter of kenmerken; zekere periode van iemands leven
17) periode in het leven van ongeveer 55 jaar tot 75 jaar

Gepubliceerd op 30-05-2017