Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 29-10-2020

lam Gods

betekenis & definitie

Jezus Christus.

Jezus Christus, symbolisch aangeduid als een lam, waarbij het beeld verwijst naar zijn onschuld, zuiverheid en zijn kruisdood, vergelijkbaar met het slachten van een paaslam.

Voorbeelden:
Het onderscheid dat bestaat tussen metafoor en metonymia vinden we ook bij symbolen: het kruis, hamer en sikkel zijn metonymische symbolen, het lam Gods, Alfa en Omega, Sterre der zee (voor Maria) zijn metaforische symbolen.
NRC, 1993

Op het glasraam is hij gekleed als ascetisch boeteprediker in een kemelharen kleed. Hij draagt in de ene arm een lam en in de andere hand een wimpel waarop staat — ecce agnus Dei (ziehier het lam Gods), verwijzend naar Jezus.
http://users.pandora.be/HOM/50%20heiligen%20SPK.pdf

Bestond er grotere liefde dan die van hem die bereid was om de zonden van een ander op zich te nemen? Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
Kristien Hemmerechts, Alle verhalen, 2001