ambtsdrager betekenis & definitie

iemand die een bepaald, meestal een vrij belangrijk, ambt bekleedt, bv. een kerkelijk of politiek ambt; ambtsbekleder