ambtenaar betekenis & definitie

Het begrip ambtenaar heeft 15 verschillende betekenissen:

1) een gemeenteambtenaar met als taak het houden van de registers van de burgerlijke stand en in het bijzonder het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het omzetten van huwelijken en geregistreerde partnerschappen
2) een Belgische ambtenaar die in dienst is bij een gewest
3) lid van de rechterlijke macht
4) een ambtenaar die omkoopbaar is; een corrupte ambtenaar
5) een ambtenaar die in de koloniale tijd in dienst was bij het bestuur in een van de Nederlandse koloniƫn
6) een Belgische belastingambtenaar die in dienst is bij de Federale Overheidsdienst Financiƫn
7) een ambtenaar die aan het stereotiepe beeld van de ambtenaar beantwoordt, die zich te formeel opstelt, bekrompen is, niet hard werkt
8) een Belgische ambtenaar die in dienst is van de federale overheid
9) een Belgische ambtenaar met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd
10) een ambtenaar in de uitoefening van zijn ambt
11) een ambtenaar die door de Kroon benoemd is, zoals een deurwaarder of een notaris
12) een ambtenaar die in dienst is van een instelling van de Europese Unie of een voorafgaande organisatie als de EEG
13) een Belgische ambtenaar met een vaste aanstelling
14) iemand die voor zijn beroep, in dienst van een overheid of een openbaar lichaam, publieke taken verricht; ook: het beroep van ambtenaar
15) een ambtenaar die wetenschappelijk werk verricht; ook: het beroep, de functie van wetenschappelijk ambtenaar

Gepubliceerd op 30-05-2017