Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 30-06-2015

2015-06-30

Srebrenica

betekenis & definitie

Srebrenica is een Bosnische stad en was in de dagen vanaf 11 juli 1995 het toneel van de deportatie van 7.500 tot 8.000 moslimmannen en jongens, die later bijna allen zijn vermoord door Servische troepen.

Het wegvoeren gebeurde onder de ogen van Dutchbat, een Nederlands VN-bataljon. `Srebrenica' was de grootste massamoord in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Forensisch onderzoek bracht in de jaren daarna steeds nieuwe massagraven aan het licht. Medio 2006 kwamen de eerste verdachten van deze massamoord voor het Joegoslavië-tribunaal. `Srebrenica' werd ook de meest besproken kwestie in het Nederlands beleid ten aanzien van internationale bescherming en vredesmachten. In april 2002 verscheen het omvangrijke NIOD-rapport waartoe de regering opdracht had gegeven. Hoewel Dutchbat geen rechtstreekse verantwoordelijkheid werd toegerekend en niet uitdrukkelijk werd gesproken van Nederlandse regeringsverantwoordelijkheid voor de massamoord, zag het tweede kabinet-Kok in het rapport reden af treden.

In juli 2011 oordeelde de Haagse rechter op een klacht van enkele nabestaanden dat zij in aanmerking kwamen voor schadevergoeding van de Nederlandse staat, omdat Nederland (Dutchbat) in gebreke was gebleven bij de bescherming van hun familieleden.