Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 26-05-2015

2015-05-26

Vredesmachten

betekenis & definitie

Vredesmachten zijn troepen van buiten die krachtens een verdrag worden ingezet om de vrede te handhaven.

De bekendste internationale vredesmachten zijn de 'blauwhelmen' of 'blauwe baretten' van de VN, die kunnen worden uitgezonden door de Veiligheidsraad. De VN heeft waarnemersgroepen en monitors gestuurd naar o.m. Palestina, Libanon, India en Midden-Amerika. Vredesmachten werden o.m. ingezet in Egypte/Israël (1956-1957 en 1973), Kongo (1960-1964), Nieuw-Guinea (1962-1963), Cyprus (1974-), Israël-Syrië (1974), Libanon (1978), Namibië (1989). Vanaf de jaren negentig groeide het aantal vredesmachten sterk, o.m. in Irak, voormalig Joegoslavië, Somalië, Mozambique, Cambodja, Ethiopië/Eritrea Democratische Republiek Congo, India/Pakistan, Westelijke Sahara, Kosovo, Sierra Leone en Libanon. Voorbeeld van een niet-VN vredesmacht die voortkwam uit een overeenkomst tussen twee staten was de Indiase vredesmacht die in 1987-1990 opereerde in het noorden van Sri Lanka, in een poging het geweld van en tegen Tamils tegen te gaan. In Liberia werd in 1990-1991 ingegrepen door een vredesmacht van de Organisatie van West-Afrikaanse Staten. In Darfur werd na het uitbreken van de oorlog (2003) een vredesmacht van de Afrikaanse Unie actief. De 7000 manschappen werden vanaf begin 2008 versterkt door een VN-vredesmacht van 20.000 mensen.