Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Persvrijheid

betekenis & definitie

De persvrijheid is deel van de vrijheid van meningsuiting. Artikel 7.1 van de Nederlandse grondwet luidt: 'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'.

De belangrijkste bedreiging van de persvrijheid is censuur. Blijkens de Nederlandse rechtspraak is wat niet mag o.m.: aanzetten tot geweld tegen minderheidsgroepen; ongegronde belediging; het openbaar maken van bepaalde bedrijfsgeheimen; verregaande openbaarmaking van privé-gegevens; pornografie met kinderen. Voor media als radio en tv en voor reclame gelden andere regels. Amnesty stelt dat persvrijheid alleen aan banden mag worden gelegd als er zwaarwegende argumenten zijn om uitlatingen te beschouwen als het aanzetten tot haat of geweld.