Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 22-05-2015

2015-05-22

Minderheid

betekenis & definitie

Een minderheid is een groep die geringer van aantal is dan de rest van de bevolking van een staat, waarvan de leden andere etnische, religieuze of linguïstische kenmerken vertonen en een solidariteit tonen gericht op het voortbestaan van hun cultuur.

Onder de minderheden die in meerdere landen worden vervolgd zijn Armeniërs, Baha'i, Basken, indianen, Hutu's en Tutsi's, Jehova's getuigen, joden, Koerden, Palestijnen, Roma, Tibetanen en zwarten. De bescherming van etnische, nationale en politieke minderheden tegen discriminatie wordt beschouwd als een van de pijlers van de mensenrechten. Vele internationale verdragen hebben dan ook direct of indirect betrekking op die bescherming.

Het VN-verdrag (BuPo) stelt dat minderheden niet het recht ontzegd mag worden om met andere leden van hun gemeenschap hun cultuur te genieten, hun religie uit te dragen en hun eigen taal te spreken. Idealiter ontstaat een multiculturele samenleving. In de praktijk is de vervolging van etnische, religieuze en andere minderheden of nationaliteiten een van de hardnekkigste vormen van schending van mensenrechten. Voor minderheden is er een aparte commissie van de VN, de VN Subcommissie voor de voorkoming van discriminatie en de bescherming van minderheden'. Deze commissie houdt zich in de praktijk met vele soorten schendingen van mensenrechten bezig. Er is daarnaast recentelijk veel gedaan in de ontwikkeling van normen voor de bescherming van inheemse volken, die in sommige landen (bijv. Guatemala) de getalsmatige meerderheid vormen.