Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Kindsoldaten

betekenis & definitie

Kindsoldaten worden vaak gedwongen gerekruteerd en verplicht tot deelname aan gewapende strijd. Daarbij worden ze vaak mishandeld.

Onder kinderen verstaat het internationaal recht iedereen die jonger is dan achttien jaar. Amnesty spreekt zowel regeringen als gewapende politieke groeperingen aan op het werven van kindsoldaten.
De internationale coalitie tegen het inzetten van kindsoldaten (leden zijn o.m. Amnesty International en Defence for Children International) schat dat in Afrika meer dan 120.000 kinderen van onder de 18 jaar deelnemen aan gewapende conflicten. Er zijn zelfs kinderen bij die niet ouder zijn dan zeven jaar. Human Rights Watch schatte in 2006 het aantal kindsoldaten wereldwijd op 200-300.000. Buiten Afrika vechten ze o.m. in Nepal en Sri Lanka. Talloze wreedheden worden begaan onder invloed van alcohol of drugs, die de kindsoldaten soms vrijwillig, soms gedwongen gebruiken. Meisjes worden vaak tot seks gedwongen.

In het VN-verdrag over de rechten van het kind (1989) wordt de minimumleeftijd voor rekrutering en participatie in het leger op 15 jaar gesteld. In 2000 aanvaardden de VN een facultatief protocol bij het verdrag waarin de minimumleeftijd op 18 jaar wordt gesteld; in 2002 trad het in werking. Het verdrag verbiedt deelnemende landen en rebellengroepen om minderjarigen in te zetten in militaire conflicten. Ook gedwongen rekrutering van minderjarigen is in het verdrag verboden. Westerse landen als Canada en Nieuw-Zeeland, maar ook oorlogslanden als Sri Lanka en Congo hebben het verdrag snel bekrachtigd.