Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 29-06-2015

2015-06-29

Guantánamo Bay

betekenis & definitie

Guantanamo Bay is een marinebasis van de Verenigde Staten aan de Guantánamobaai op Cuba. Formeel hoort het grondgebied van de basis tot Cuba, maar de Verenigde Staten hebben het in concessie. Guantánamo Bay is het meest bekend als gevangenenkamp voor buitengewoon gevaarlijke gevangen, met name verdacht van terrorisme.

Sinds januari 2002 zijn 'war on terror'-gevangenen, met kap bedekt en geboeid, naar het detentiecentrum Guantánamo Bay gebracht, als vorm van administratieve detentie. Deze gevangenen, ongeveer 775 in totaal, zijn de afgelopen vijf jaar veelal op willekeurige gronden gearresteerd of soms zelfs ontvoerd, onrechtmatig overgedragen aan de Verenigde Staten of buiten geldende juridische regels om naar Guantánamo Bay gebracht. Ook zou er binnen de muren van deze gevangenis marteling plaatsvinden en de basismensenrechten geschonden worden.

Begin 2007 zaten veel gedetineerden op Guantánamo Bay al vijf jaar lang in een juridisch vacuüm terwijl de meeste anderen van de nog steeds ruim vierhonderd gevangenen eveneens al jarenlang vastzaten zonder aangeklaagd te zijn, zonder proces en veelal zonder contact met familieleden. Op 6 september 2006 aanvaardde het Amerikaanse Congres een wetsvoorstel van president George Bush waarmee de kort daarvoor illegaal verklaarde Militaire Commissies om de Guantánamo gedetineerden te berechten, alsnog gelegaliseerd werden. In januari 2009 gaf de Amerikaanse president Obama opdracht het gevangenkamp binnen een jaar te sluiten. Die termijn werd niet gehaald. Op 21 september 2012 werd een lijst van 55 namen van de in totaal 86 gevangenen vrijgegeven die Guantánamo Bay zouden verlaten om elders gevangen gehouden te worden. In november 2012 stemde de senaat tegen het plan om gedetineerden naar de Verenigde Staten te verplaatsen.