Saldo primaire inkomens betekenis & definitie

Het saldo van de aan het buitenland betaalde en van het buitenland ontvangen primaire inkomens.