Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Sport

betekenis & definitie

Onder s. (een Eng. term) wordt verstaan een plotseling optredende sterke afwijking van het type, hetzij bij een heel individu of bij een deel ervan. Het eigenlijke karakter van een s. is later gebleken van velerlei aard te kunnen zijn: mutatie, somatische mutatie, vegetatieve splitsing, gevolg van periklinaalchimaerestructuur.

De term s. werd (wordt) ook wel gebruikt in de meer beperkte betekenis van mutatie.