Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Sociale verzekering

betekenis & definitie

Onder s.v. wordt verstaan de verzekering tegen de gevolgen van ongevallen, ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid, enz. De uitvoering van de s. v. berust in Ned. in de eerste plaats bij z.g. bedrijfsverenigingen, waarvan de besturen voor de helft bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de werknemers uit de betrokken bedrijven.

Voor zover de s.v. niet wordt uitgevoerd door bedrijfsverenigingen zijn de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid met de uitvoeringen belast.