Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Geil

betekenis & definitie

1. Men spreekt van een g. gewas of een g. stand, als cfit gewas (soms pleksgewijs) door een overmatige voeding, vooral met stikstofmest, snel groeit.

Vaak ontstaat dan een slap en dicht gewas met een donkergroene kleur. G. gras wordt i.h.a. door het vee minder graag gegeten. In de onderste gedeelten treedt vaak schimmelvorming op, die een muffe geur veroorzaakt. G.-pollen of -bossen vindt men in de weide rondom mestflatten, vooral na regenachtig weer.2. G. is een smaakgebrek van de boter. Het komt veel voor in het voorjaar, wanneer de koeien pas in de weide zijn. Sommige keurmeesters noemen hetzelfde gebrek: sterk.