Afra de Berk

MSc. Sociale Psychologie & Communicatiewetenschap

Gepubliceerd op 22-09-2015

Confirmation bias

betekenis & definitie

Confirmation bias, in het Nederlands voorkeur voor bevestiging genoemd, verwijst naar de neiging van mensen om meer aandacht en waarde te hechten aan informatie die de eigen ideeën of hypotheses bevestigt. Tegelijkertijd is er de neiging om minder aandacht te besteden aan informatie die eigen ideeën tegenspreekt.

De confirmation bias is een type cognitieve bias waar over het algemeen veel mensen gevoelig voor zijn. Een aantal wetenschappelijke studies uit de jaren ’60 toonde aan dat mensen de neiging hebben om eigen bestaande opvattingen te bevestigen. De bias houdt verder in dat mensen niet alleen zoeken naar informatie die hun ideeën bevestigt, maar ze interpreteren nieuwe informatie ook op een manier die in lijn is met de eigen ideeën. Tevens zullen mensen informatie of gebeurtenissen zich herinneren op een manier zodanig dat hun bestaande attitudes daarmee bevestigd worden. De confirmation bias gaat dus over de neiging van mensen om selectief informatie te verzamelen of te onthouden.

De bias heeft een sterkere invloed wanneer het gaat om emotioneel beladen kwesties of voor diepgewortelde ideeën. Ook wanneer het bewijs voor een bepaald standpunt ambigu is, hebben mensen de neiging dit bewijs in hun eigen voordeel te gebruiken. Dit kan leiden tot overmoedigheid en versterking van persoonlijke opvattingen, ook al is er juist bewijs dat deze opvattingen tegenspreekt. Deze bias verklaart ook waarom het soms zo lastig is om van een bestaande overtuiging af te wijken. Het maakt het moeilijker om objectief naar een situatie te kijken, en helaas kan het daardoor ook leiden tot onjuiste conclusies of beslissingen.