Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Inhaaljaarruimte

betekenis & definitie

De inhaaljaarruimte wordt berekend door de onbenutte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar op te tellen. Dit bedrag kan als lijfrentepremies fiscaal worden afgetrokken om een pensioentekort aan te vullen tot maximaal 17% van de premiegrondslag tot een bepaald maximum. De inhaaljaarruimte stond eerder bekend als de reserveringsruimte.