Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Reserveringsruimte

betekenis & definitie

De reserveringsruimte wordt berekend door onbenutte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar op te tellen. Dit bedrag kan iemand als lijfrentepremies fiscaal aftrekken om een pensioentekort aan te vullen tot maximaal 17% van de premiegrondslag tot een bepaald maximum. De reserveringsruimte wordt tegenwoordig inhaaljaarruimte genoemd.