Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Inkomen voor later

betekenis & definitie

Inkomen voor later is het pensioen dat iemand krijgt als hij of zij stopt met werken op de afgesproken pensioendatum.

Bekijk het pensioen als een huis met drie verdiepingen. Volgens de norm heeft iemand een goed pensioen als de drie lagen samen zorgen voor 70% van het laatstverdiende salaris (70%-norm).
1. De 1e pijler is de AOW. Die krijgt iemand van de staat en die krijgt iedereen.
2. De 2e pijler is het pensioen dat iemand krijgt van de werkgever.
3. De 3e pijler is de aanvulling op het pensioen die iemand zelf vrijwillig opbouwt.
Alle drie de pijlers bij elkaar zorgen samen voor het inkomen na iemands pensioen.