Voorraden betekenis & definitie

De voorraad is de hoeveelheid goederen die in onderneming voorhanden heeft om te verkopen, te leveren of als grondstof van voor de productie. Voorraden kunnen bestaan uit grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Een voorraad ontstaat wanneer een bedrijf bijvoorbeeld grondstoffen heeft ingekocht, maar nog niet verwerkt. Of het bedrijf heeft een aantal eindproducten gereed voor verkopen maar nog geen afnemers gevonden. Deze grondstoffen en eindproducten worden als voorraad opgeslagen.

De voorraad van een onderneming heeft altijd een bepaalde waarde. Deze waarde is terug te vinden op de balans onder de post “goederenvoorraad” en staat aan de linkerkant, de debetzijde. Om de waarde van deze goederen te bepalen kan er gebruik gemaakt worden van voorraadwaardering.

Er zijn meerdere methoden om de waarde van de voorraad de waarderen en boekhoudkundig te verwerken, enkele hiervan zijn:
-FIFO (First In First Out): Bij deze methode wordt er verondersteld dat het product dat als eerst geleverd of geproduceerd is, ook als eerste verkocht wordt. De voorraadwaarde wordt in dit geval bepaald door het aankoopbedrag van het product of grondstof te verhogen met de eventuele toegevoegde waarde, indien een product bewerkt is.
-LIFO (Last In First Out): Deze methode is precies het tegenovergestelde van de FIFO-methode. Er wordt verondersteld dat het product of grondstof dat als laatst gekocht is, als eerst verkocht zal worden. Deze methode is een stuk goedkoper dan de FIFO-methode aangezien producten in stellingen niet naar voren gehaald over te worden, bijvoorbeeld in een supermarkt.
-Actuele kostprijs: Bij deze methode wordt de waarde van de voorraad bepaald door de actuele marktprijzen van de betreffende producten. Nadeel is dat niet elk product op de markt te verkrijgen is en in dat geval niet gewaardeerd kan worden.