Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Netting

betekenis & definitie

Netting is een term binnen de accounting die in brede zin betrekking heeft op het wegstrepen van posten op de balans ten opzichte van andere posten. Netting is altijd iets dat tussen twee verschillende partijen gebeurd.

Binnen de bedrijfsvoering komt het veelal voor dat men als onderneming een schuld heeft bij een andere onderneming, of andersom. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat men producten heeft verkocht of heeft gekocht. In sommige gevallen heeft de andere onderneming ook een schuld bij de eerste onderneming. In dat geval kan men netting toepassen. In plaats van de volledige schulden aan elkaar te betalen, streept men de schulden tegenover elkaar weg en wordt hetgeen dat overblijft betaald.

Stel dat onderneming A producten heeft afgenomen bij onderneming B voor een bedrag van 120.000 euro dat nog volledig moet worden betaald. Onderneming B heeft producten bij onderneming A afgenomen voor een bedrag van 85.000 euro, dat ook nog volledig moet worden betaald. Aangezien beide onderneming schulden bij elkaar hebben uitstaan, is het omslachtig om deze daadwerkelijk te betalen. Men kan in dat geval gebruik maken van netting om de schulden ten opzichte van elkaar weg te strepen. In plaats van dat onderneming A 120.000 euro aan onderneming B betaald en onderneming B 85.000 euro aan onderneming A, betaalt in geval van netting alleen onderneming A een bedrag van 35.000 euro aan onderneming B.